Xavi Feliu ens explica què són els Objective Key Results i quins avantatges representa aplicar-los a qualsevol organització?

05 | 12 | 23
| Marca Feliu

Avui torna la secció  d'entrevistes al blog de Finques Feliu, ens encanta fer-la per dos motius.

En primer lloc, en preparar-les, el nostre community manager "s'amara" de les diferents feines de l'equip i guanya en empatia, la qual cosa per ell és un regal. En segon lloc, apostar pel "format entrevista" permet presentar a la nostra comunitat lectora les feines de les diferents persones del nostre equip... Al capdavall, una de les millors coses que pot fer una empresa és l'esforç d'humanització.

En Xavi Feliu fa uns anys que ens ajuda a afinar la nostra estratègia empresarial i ho fa gràcies a la seva formació a l'estranger i interactuant amb l'equip de Feliu.

 

 


 

 

 

Avui torna la secció  d'entrevistes al blog de Finques Feliu, ens encanta fer-la per dos motius.

En primer lloc, en preparar-les, el nostre community manager "s'amara" de les diferents feines de l'equip i guanya en empatia, la qual cosa per ell és un regal. En segon lloc, apostar pel "format entrevista" permet presentar a la nostra comunitat lectora les feines de les diferents persones del nostre equip... Al capdavall, una de les millors coses que pot fer una empresa és l'esforç d'humanització.

En Xavi Feliu fa uns anys que ens ajuda a afinar la nostra estratègia empresarial i ho fa gràcies a la seva formació a l'estranger i interactuant amb l'equip de Feliu.

Finques Feliu (d'ara endavant FF): 1. Xavi, com explicaries de forma entenedora, en què consisteix la metodologia dels Objective Key Results (d'ara endavant OKR's)?   

Xavi Feliu d'ara endavant XF):

Es tracta d'un sistema d'organització que defineix una sèrie d'objectius vinculats a uns resultats claus. Paral·lelament, els OKR's, normalment trimestrals, sempre van alineats amb un objectiu anual d'empresa i per sobre d'això, amb la missió i visió de la nostra firma.

FF: 2. Com vas descobrir els OKR's?

XF: 

Vaig tenir la sort de poder viatjar a San Francisco durant un mes. Allà, vaig visitar empreses com Linked In, Airbnb, Salesforce o Google. En aquesta última, ens van parlar d'una metodologia que utilitzaven per estar més alineats, ser més transparents i treballar més i millor en equip; això em va cridar molt l'atenció.

En tornar a Barcelona, vaig decidir indagar molt més en aquest sistema d'organització i vaig realitzar diferents tesis d'investigació sempre amb una orientació eminentment pràctica. En aquell moment estava emprenent amb Buzzinn i vaig impulsar la implementació dels OKR's. Sincerament, no va funcionar com esperàvem, i és que no era el que més ens encaixava llavors. D'aquesta experiència vaig aprendre que els OKR's no són la solució a tot, sinó que s'ha de donar un context determinat perquè la seva aplicació sigui exitosa.

FF: 3. Quins avantatges suposa aplicar els OKR's sistemàticament a Finques Feliu? Quant temps fa que s'apliquen els OKR's a la nostra empresa? Què et transmet el nostre equip sobre la utilitat d'aplicar aquesta metodologia?  

XF:

Els OKR's són una eina que, ben aplicada, et proporciona alineament, transparència i motivació.

Quan vaig començar a introduir els OKR's a Feliu, a finals del 2020, no teníem una cultura organitzacional d'establir objectius, fer-ne un seguiment i traçar estratègies a llarg termini. D'inici vam utilitzar els OKR's per mesurar setmanalment certs resultats que eren importants per al desenvolupament de l'empresa. Sabíem que realment no estàvem fent OKR's, en aquell moment aquestes eren les nostres necessitats i les vam prioritzar.

És crucial que la metodologia s'adapti a les necessitats de l'empresa, no al revés; i tenir clar des d'on partim per fer un bon pla d'implementació adaptat a cada situació.

Al cap del temps, sobretot durant aquest 2023, hem pogut experimentar les raons per les quals s'implementen els OKR's:

Per aconseguir un Feliu més alineat que entén quins són els objectius anuals i el propòsit de l'empresa
Per fomentar una cultura on el nostre equip sigui més transparent i involucrat perquè participa en la definició i execució dels OKR's
Una organització, si es pensa i planifica per al llarg termini, es pot plantejar tenir objectius més ambiciosos


FF: 4. Quins reptes suposa introduir els OKR's des de zero? Es poden aplicar a qualsevol mena d'empresa o organització?

XF:

Per a tenir èxit, els OKRs no es poden aplicar en qualsevol context. Com comentava a la segona pregunta, vam implementar OKR's a Buzzinn, el meu primer projecte emprenedor, i no vam tenir èxit.

Aquesta metodologia necessita paciència i seguiment per a veure-hi els resultats, així com constància i ambició. Les startups en procés de creixement extrem solen tenir objectius molt diferents cada mes, és per això que no és recomanable aplicar OKR's en empreses en aquesta situació, ja que difícilment mantindran un mateix focus en el llarg termini.

El repte més gran que hem tingut a Feliu amb els OKR's va ser mesurar-ne els resultats clau. Els objectius sempre van vinculats a uns resultats, i per a mesurar-los s'han de crear nous indicadors. En el nostre cas, ha suposat un repte enorme partint des de gairebé zero. Els OKR's i sobretot la transformació digital que ha dut a terme el departament d'I+G han ajudat a evolucionar i fer un salt enorme, tot i que encara queda molt de camí per recórrer.

FF: 5. Des del punt de vista del client -actual o futur-, com l'ajuda la posada en marxa dels OKR's?

XF: 

 Aquest sistema d'organització es caracteritza per ser ambiciós, ja que et permet pensar molt més en el llarg termini. El client es veurà molt més comprés i ens podrem anticipar a les seves necessitats i posar-les al centre de tot.

Precisament durant el 2023, el nostre focus ha sigut treballar en l'experiència de client.

Aquest és una de les claus de volta de l'objectiu anual del 2023.

A Feliu tenim obsessió per aconseguir la satisfacció del client, volem sorprendre'ls i aconseguir un gran grup de fans. Treballem la qualitat percebuda.

En definitiva, els OKRs no impacten directament en el client, però ajudaran a construir estratègies que, llarg termini, si tenen èxit, tindran un gran impacte en l'experiència de client.

FF: 6. Sense personalitzar en ningú, com a mentor en la introducció dels OKR's, quina avaluació fas, ara com ara, sobre l'aplicació dels OKR's a Finques Feliu?

XF:

En general, crec que els OKRs han impactat molt positivament a Feliu. Han aportat l'empenta necessària per tal què l'empresa faci una transformació bestial en tres anys. No tot han sigut flors i violes, al principi no us podeu imaginar el que va costar entendre que eren els Objective & Key Results. En aquest procés, jo també he après molt en la manera com treballa Feliu i he pogut entendre quins eren els tempos necessaris d'actuació.

Encara queda molt per millorar, ens falta ser més ambiciosos amb la definició dels objectius, ja que el compliment ha sigut d'un 85% de mitjana aproximadament; tenim l'oportunitat d'utilitzar els OKRs per a impulsar i promoure una cultura emprenedora dins de Feliu.

Per acabar, valoro molt positivament l'actuació de tot l'equip que m'ha acompanyat durant aquests tres anys i m'han fet les coses molt més senzilles. He pogut viure de primera mà l'evolució i els esforços que han fet i mirar enrere m'ha fet adonar-me de l'enorme progrés assolit.

Gràcies Xavi per aquesta útil entrevista.