Visc en una urbanització al bosc: com protegir-la dels incendis?

20 | 09 | 22
| Consells per tu
  • incendis
  • incendis

El foc és un perill: per la teva integritat física, la dels teus familiars o amics i pel teu patrimoni.

Per això, davant les flames els professionals d'extinció i protecció civil han de ser obeïts sense excusa: durant l'incendi deixa lluitar als bombers quan estigui acabat d'apagar els efectius de protecció civil seran la teva referència. 

 

Primera part:  La incidència del foc a Espanya i els incendis de sisena generació

 

Hem trobat les dades de superfície cremada exactament pel mateix període de 2021 i 2022. Això les fa plenament comparables.

- L'any 2021 des de l'1 de gener al 5 de setembre s'havien calcinat 75.548 (nota 1)

- L'any 2022 des de l'1 de gener fins al mateix 5 de setembre 293.191 (nota 2)

Allò que cremà l'any 2021 equival a destruir un territori una mica més gran que Menorca. Mentre que el que ha estat devastat el 2022 representa una extensió una mica menor que la província basca d'Álava/Araba.

Aquí sota pots veure els mapes comparats dels territoris citats:

Imatge eliminada.  

 

Per què aquest any s'ha multiplicat quasi per quatre la superfície cremada respecte a 2021?

Perquè l'escalfament global ha portat a Europa: persistents i altíssimes  temperatures, onades de calor, sequera i els incendis de sisena generació (a la segona foto pots veure un incendi de sisena generació en plena combustió).

Aquest tipus de foc, nou a Europa, té tres característiques:

a) Genera tanta energia que canvien el clima al seu voltant

b) Forma núvols de tipus "pirocúmuls" que causen tempestes elèctriques damunt de la columna de fum d'un incendi (la tercera foto explica pas a pas com es formen)  

c) Està fora de les capacitats d'extinció humanes

Vols saber més dels incendis de sisena generació? Consulta aquest complet article de la BBC

 

Segona part: la prevenció d'un foc forestal adjacent a la nostra residència pas a pas:

 

Abans de tot, cal entendre perquè es produeixen?

Les següents dues teories que n'expliquen les causes:

a) "El triangle del foc": perquè es doni un incendi s'han de donar tres condicionants a la vegada. En primer lloc, l'existència de matèria combustible. En segon lloc, que hi hagi d'un comburent, és a dir, una substància que acceleri el foc, per exemple, l'oxigen. En últim lloc, un entorn calorós que proporciona l'energia que activa l'incendi.   

b) "El tetraedre del foc" aquesta teoria afegeix als tres determinants anteriors un quart: la presència d'una reacció en cadena de diferents gasos.

Fins ara, als plans de l'administració, la màxima capacitat de desplegament d'efectius ha estat disponible només un més durant l'estiu. Cal canviar completament el paradigma de lluita contra el foc: la prevenció ha de ser duta a terme tot l'any. 

 

Tercera part: com protegir l'habitatge en terreny boscós pas a pas?

  

1. Crear franges de protecció: és obligatori en "urbanitzacions, nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de 500 metres que els envolta." Per saber si has de fer una franja de protecció consulta l'ajuntament de la localitat on és la urbanització.

2. Fer la franja de protecció de forma correcta: "ha de tenir una amplada mínima de 25 metres. Aquesta distància és calculada des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de les urbanitzacions i els nuclis de població".     

3. Establir una Distància mínima de 6 metres entre arbres

4. A qui correspon engegar els treballs? "A la comunitat de propietaris de la urbanització, si aquests ens no fan els treballs, correspon a l'ajuntament fer-los." Què cal fer de la fusta i les restes dels treballs realitzats? "Els residus produïts pels treballs forestals s'han de triturar".

Amb aquests quatre punts s'aconsegueix, d'una banda, que hi hagi menys combustible al bosc i, de l'altra, que la nostra urbanització no hi estigui enganxada.

 

Quarta part: preguntes addicionals

 

Com a propietari, em poden sancionar per no fer els treballs descrits?   

Sí, amb multes entre 601 € i 10.000 €.

Què passa si el terreny del costat de casa meva pertany legalment a un altre propietari?

"En els terrenys inclosos en la franja de protecció que no pertanyen a la urbanització, s’hi estableix una servitud forçosa per accedir-hi i fer-hi els treballs forestals necessaris". En aquest enllaç t'expliquem el concepte de servitud en dret immobiliari.

Per parlar de com protegir l'habitatge hem emprat aquest enllaç del Departament d'Interior

Esperem haver ajudat a prendre consciència de la extrema importancia de prevenir el foc tot treballant els voltants de la teva residència. 

 

Nota 1: font de les dades d'hectàrees cremades per 2021: "Dirección General de Protección Civil".

Nota 2: font de les dades d'hectàrees cremades per 2022: "Copernicus", el sistema de satèl·lit de la Unió Europea.