Subvencions a la rehabilitació d'habitatges i edificis a Barcelona

28 | 10 | 22
| Sector immobiliari
  • Blog subvencions

Com incentivar les actuacions socialment positives?

La resposta més simple a la qüestió inicial és: "amb una subvenció directa".

Cal filar prim i definir el terme subvenció: "ajut econòmic, normalment de caràcter oficial, que es concedeix per abaixar el cost d'una acció determinada pel ciutadà i així impulsar una política pública que l'Administració jutja beneficiosa a escala individual i col·lectiva".  

Quan un pagament d'aquest tipus està ben concebut i dissenyat se centra a fomentar actuacions que tenen, externalitats positives fes clic en aquest enllaç per saber més sobre aquest concepte econòmic. El medi ambient és un exemple de llibre d'una acció desitjable com a societat.

Subvencions a l'eficiència energètica del nostre habitatge i edifici

En primer lloc, tractem la que l'Ajuntament de Barcelona orienta a la millora de l'eficiència energètica de l'habitatge  En paraules de la web municipal: "Aquesta línia de subvenció s’adreça a les persones propietàries que volen adoptar mesures per millorar l’eficiència energètica del seu domicili habitual, com ara la modificació de tancaments, el canvi de finestres o el canvi de sistemes de climatització que substitueixin les energies fòssils per energies renovables o biomassa."

- La quantia d'aquest ajut és: "com a mínim de 1.000 €. L'import de la subvenció és d'un 40 % del cost de les obres amb un màxim de 3.000 €".

- El termini de sol·licitud és: fins al 30 de juny de 2023, o fins exhauriment dels fons.

Aquí tens l'enllaç corresponent per accedir a la secció de millora d'habitatges a la web de l'Ajuntament de Barcelona.

En segon lloc, tractem la subvenció municipal orientada a la millora de l'eficiència energètica d'edificis: "Aquesta línia de subvenció s’adreça a millorar l’eficiència energètica dels edificis d’ús residencial, plurifamiliar o unifamiliar. S’haurà d’obtenir una millora de l’eficiència energètica acreditant la reducció del consum d’energia primària no renovable i de la demanda energètica".

 Aquí tens l'enllaç corresponent per accedir a la secció de millora d'edificis a la web de l'Ajuntament de Barcelona.

- La quantia d'aquest ajut és: "de 12.000€ per edifici i oscil·la entre percentatges del 40 i el 80% del total depenent de la reducció d'energia primària no renovable aconseguida".  

- El termini de sol·licitud és: "fins al 30 de juny de 2023, o fins exhauriment dels fons".

Epíleg: més enllà de les subvencions

Per concloure l'article volem recordar-te que, amb força diners, un habitatge pot ser construït des de bon principi per no consumir energia, ens referim a les "passivhaus". D'altra banda, com a societat hauríem d'apostar decididament per l'economia circular perquè minimitza els residus.