Setmana Europea de la Seguretat i la Salut al treball 2020

19 | 10 | 2020

El traball com espai de dignitat y seguretat: pilar d'Europa

Del 23 al 26 d’octubre se celebra la Setmana Europea de la Seguretat i Salut en el Treball. Per tant, és
una oportunitat per analitzar on som i mirar al futur.

És important evitar accidents en el desplaçament a la feina i en l'activitat laboral? La
pregunta és provocativa i de resposta senzilla. Ara bé, com tot a la integració europea, la
posada en marxa va ser un procés lent i, això sí, segur. Així, el 1989 la Unió Europea (UE) va
adoptar la directiva marc sobre Salut i Seguretat en el Treball i cinc anys més tard es va fundar
l'Agència Europea per a la Salut en el Treball (EU-OSHA) i, finalment, el 1997 l’Eurostat va
publicar les primeres estadístiques sobre el tema.

Els accidents en el treball o in itinere (anant a la feina) atempten contra la integritat física i
psíquica de qui els pateix i, en molts casos, maten. A més, tenen costos econòmics associats:
l'atenció mèdica per a recuperar al lesionat/a, menor productivitat agregada, hores no
treballades, possible incapacitat temporal o permanent de l'accidentat, etc.

Donada la gravetat de la xacra que això suposa per a treballadors/es, empresaris/es i societat en general, l' UE es proposa dos blocs d'objectius. D'una banda, alertar als treballadors/es sobre els riscos en el
treball perquè tots/es aprenguem a combatre'ls al nostre lloc de treball i els
avaluem. I per altra banda, conscienciar les empreses sobre la necessitat d'elaborar plans
efectius de prevenció.

A Finques Feliu ens sentim moralment interpel·lats i estem legalment obligats a formar
sobre riscos laborals i a prendre les mesures oportunes per evitar-los
. Així les coses, el nostre
departament de recursos humans treballa en l'estricte compliment de la llei vigent a Espanya
la 31/1995 de prevenció de Riscos Laborals
.

Mai s'ha d'oblidar que un 80% de les legislacions nacionals ve de la UE, és doncs Europa qui regeix el destí
dels seus Estats membres. Per aquesta raó, aquí et posem el link on l’Agència Europea per a la
Seguretat i la Salut en el Treball
enumera totes les directives a data d'avui.

A més de mantenir-nos atents/es a la legislació i a punt per aplicar qualsevol canvi que la UE
pugui fer en les noves directives, en el nostre blog hem tractat el tema des de dos angles
diferents:

1. La prevenció de Riscos laborals en una comunitat de propietaris
2. Com lluitar contra el sindrome de l'edifici malalt

Des de Feliu desitgem un futur que uneixi prosperitat i seguretat.