Resum del document: "Criteris per a la reobertura i el funcionament de piscines"

06 | 07 | 2020

A l'era SARS-CoV2 a les piscines els perills son dos: la falta de higiene y la insuficient distancia interpersonal (menys d'1,5 metres).

Instal·lar piscines portàtils en terrasses o cobertes d'edificis enfonsa aquestes estructures. El Col·legi d'Arquitectes Tècnics, Aparelladors i Enginyers de Tarragona explica la raó: "els edificis d'habitatges es construeixen per a suportar sobrecàrregues de 240 kg/m² (...) una piscina portàtil d'uns 60 cm. d'altura aconsegueix els 600 kg/m² (...)". No et preocupis la Generalitat ha elaborat un document per a la reobertura de piscines NO portàtils i Finques Feliu n'enumera les mesures.

Neteja i desinfecció prèvies a obrir la instal·lació:

- Es disposarà d'un pla de neteja i desinfecció que respongui a les característiques de cada instal·lació

- Es netegen amb detergent els, lavabos, dutxes, vestuaris i zones de pas de banyistes, així com el material auxiliar de classes, la reixa perimetral del got i tot el mobiliari.

- Es desinfectaran les superfícies netejades: els productes desinfectants que s'usin han d'estar inscrits al Registre de plaguicides no agrícoles o al Registre Oficial de Biocides, de la Direcció General de Salut Pública, qualitat i innovació del Ministeri de Sanitat

- Es pot usar també lleixiu al 0.1%, que es prepararà amb una dilució 1.50 d'un lleixiu habitual amb una concentració del 5%, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre d'aigua. Aquesta solució de lleixiu s'ha de preparar diàriament i ha de deixar-se actuar uns minuts per a una desinfecció eficaç.

- Els productes han d'usar-se amb les especificacions del fabricant i les resolucions d'autorització i etiquetes dels productes. Cal disposar de les fitxes de dades de seguretat dels químics usats.
- No es poden barrejar ni usar alhora diferents productes ja que es podrien alliberar gasos tòxics o generar reaccions químiques perilloses.

Condicions d'accés a les instal·lacions públiques:

- En cada piscina ha d'haver algú responsable de coordinar i controlar que es posen en marxa les mesures anti SARS-*CoV2.

- No podran accedir a elles persones amb símptomes o en quarantena.

- S'establiran franges horàries i torns de neteja

- Protecció higiènica en dutxes, vestuaris o taquilles

- Es recomana posar en l'entrada i en els accessos bandes en el sòl per a indicar la distància interpersonal

Aforament:

- Tant en espais tancats com a l'aire lliure, fa falta un espai de seguretat de 2,5 m² per persona. No obstant això, d'acord amb el Codi Tècnic d'edificació, en les zones d'estada d'usuari@s en piscines descobertes han de garantir-se 4 m² per persona. En cas de no poder-se mantenir la distància és obligatori usar mascareta

- S'ha de garantir que no hi haurà acumulació de persones en les zones de trànsit

Lavabos:

- S'ha de verificar que en tot moment hi hagi sabó amb dosificador i solucions hidro-alcohòliques, paper d'un sol ús i papereres amb tapa i pedal

Vestuaris:

- Es garantirà un espai individual de 3m2

- Es recomana fixar les portes per a mantenir-les obertes

Normes a habilitar per a la seguretat de l@s usuari@s:

- Posar a la disposició de les persones un sistema per a a la desinfecció de mans (dispensador de gel hidroalcohólico) en l'entrada de la instal·lació

- Es recomana donar una bossa per a a el material brut, que s'haurà de dipositar tancada en un cub d'escombraries en l'entrada del recinte

- Afavorir pagar amb targeta de crèdit o aplicacions mòbils

- Els/les majors de 6 anys han d'usar màscara en espais a l'aire lliure i en els espais tancats d'ús públic

Ventilació dels espais tancats:

- Abans de l'obertura de la piscina ha d'incrementar-se la ventilació dels espais tancats, especialment de: vestuaris, lavabos i sales tècniques.

- Es recomana obrir portes i finestres exteriors per a augmentar la circulació d'aire, abans de fer la neteja i desinfecció de l'espai.

- En cas que la ventilació sigui mecànica, el sistema s'ha de conservar en bon estat de manteniment, neteja i desinfecció

Neteja i desinfecció freqüent de les instal·lacions:

- En zones on s'estigui o es transiti com a mínim 2 vegades al dia en: vestidores, lavabos, taquilles, dutxes, etc.

- En superfícies en contacte amb les mans dels usuari@s: manetes de porta, lavabos, aixetes, polsadors, dutxes, barandas, etc

- En acabar els torns es realitzarà en les zones comunes i, en cada torn, cal netejar i desinfectar el material compartit

- En acabar la jornada es desinfectarà tota la instal·lació

- Les papereres es buidessin amb freqüència i netejar-les 1 vegada al dia.

- Es valorarà evitar l'ús compartit d'hamaques

Per al tractament i desinfecció de l'aigua

Tingues en compte el Decret 95/2000 de "Normes sanitàries aplicables a piscines d'ús públic" del qual posem aquí el link.

I tres factors:

- La regulació del pH, essencial per a una desinfecció eficaç

- La desinfecció, la concentració mínima de desinfectant residual depèn de la mena de piscina i de desinfectant usat

- La terbolesa, que pot interferir en la correcta desinfecció

Piscines en comunitats de propietaris

No és un error de Finques Feliu, aquí el document és extremadament breu. A les piscines de comunitats de propietari@s s'han de vigilar especialment tres coses:

- La neteja i desinfecció dels espais comuns

- Un correcte manteniment i control de la qualitat de l'aigua

- Prevenir aglomeracions

Amb això hem finalitzat el repàs exhaustiu al document. Ara aportarem 2 articles nostres. D'una banda, parlem sobre com combatre un cop de calor i desinfectar una piscina de la comunitat. Per l'altre, en cas que temer rebrots,  pots construir un gimnàs a casa.

Et vam prometre que et donaríem tota la informació en aquest estiu atípic i gràcies a nuestr@s Administradors/es ho estem fent.