Recuperació d'energía per sistemes de climatització

26 | 10 | 2020

Renovar l'aire és salut i recuperar l'energia emprada en climatitzar és eficiencia.

Avui donem la benvinguda a Domus Serveis empresa que enriquirà el nostre blog gràcies a la seva experiència en: sistemes de climatització, purificació d'aire, calefacció etc. 

A l'hora de parlar d'aire en interiors sorgeix una pregunta: fa falta ventilar regularment aquests espais? Sí, de fet, és imprescindible afavorir la circulació d'aire en qualsevol espai perquè, renunciar a ella és arriscar-se a la proliferació: d'olors, partícules, al·lergògens i virus com el COVID-19. A més, fer-ho no requereix esforç - tret que parlem de diversos/as funcionals que han de ser ajudats/es-.

Per aconseguir-ho, obre les diferents finestres de l'habitació en què estiguis durant el temps que faria falta per aconseguir evacuar el fum d'un cigar o de dos a 4 dits de manera permanent. Encara que recomanem optar, de bon principi,  per la "ventilació creuada" que consisteix en: generar corrents d'aire naturals dins del nostre habitatge, que permetin la renovació del mateix i alhora en millorin les condicions climàtiques d'aquesta. Per a això haurem d'obrir una finestra en la façana on bufi més el vent, i una altra al costat oposat. Així reduïm la concentració de CO₂ en interiors que pot arribar a 3.000 ppm mentre que en exteriors el nivell està entre 300 i 400 ppm. No en va, les micropartículas capaces de quedar-se en suspensió en l'aire durant segons o minuts en espais tancats mal ventilats (els aerosols) són una important via de transmissió del COVID-19.  

Sobre la correlació entre major ventilació i apaivagament de malalties respiratòries una investigació a Taiwan va ser molt concloent: "un brot de tuberculosi va cessar quan els enginyers van millorar la circulació de l'aire i van aconseguir nivells de CO2 per sota de 600 ppm (...)  l'augment de la ventilació va ser responsable del 97% de la disminució de la transmissió". A més els purificadors d'aire complementen la netedat de l'aire que respirem.

Avancem amb una segona pregunta: com afecta l'obertura de portes, finestres, o l'activació de sistemes mecànics d'aportació d'aire nou al consum energètic?. Vegem; quan un interior tancat i climatitzat (la temperatura triada ha de situar-se prop de la de confort) rep una aportació d'aire exterior sempre haurem de tornar a climatizar el volum del nou aire aportat a l'habitació

L'eficiència energètica és un tema recurrent al nostre blog però Domus amplia els nostres horitzons en assenyalar que també concerneix a la renovació de l'aire. A saber, és un estalvi no estar climatizant constantment en cada nova aportació d'aire exterior. Cal subratllar que la recuperació energètica per a sistemes de climatització ha d'exigir-se en qualsevol mena de local. 

Fa dos setmanes Finques Feliu va parlar de la Síndrome de l'Edifici Malalt aquest article aprofundeix en com combatre'l en els sistemes que no tinguin tractament de l'aire objectiu que s'aconsegueix usant "recuperadors entàlpics". 

Aquests són “transferidors” de temperatures d'un fluid a un altre, en aquest cas l'aire. Tranquil·litat, expliquem amb detall el seu funcionament. Som-hi, a través de la unitat recuperadora entàlpica, es pren mecànicament aire de l'exterior que, iniciat el procés, es barregés a l'interior d'aquesta màquina, sense contacte entre els fluids d'entrada i sortida. Com a resultat, el nociu aire viciat de l'interior, serà expulsat a l'exterior, mitjançant un sistema de conductes i ventiladors hermètics. A més, abans transferirà la seva energia tèrmica de sortida, a l'aire entrant, aconseguint així el seu aprofitament màxim i el consegüent estalvi energètic en la climatització de qualsevol espai. D'aquesta manera, aconseguirem una renovació ambiental i una completa higiene de manera mecànica.

A nivell legal el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE) és d'aplicació obligatòria a tots els espais públics i privats amb independència de la seva grandària i ús. Més enllà de la coerció que implica tota disposició legal, des de Domus Serveis defensem la necessitat de elevar els estàndards de renovació de l'aire. En definitiva, apostar per la salut ambiental preserva la salut, incrementa la productivitat laboral i assegura un major confort. A més, la inversió que requereix s'amortitza en un temps raonable.

Tant des de Finques Feliu com des de Domus Serveis vetllem per tu.