Quins són els teus drets quan parlem de contractar assegurances?

28 | 03 | 2022
Viure a la comunitat de propietaris

Avui en dia hi ha dos plans superposats el de ciudadà i el de consumidor. Clar i català: som objecte de la protecció de l'Estat de Dret perquè ostentem la ciutadanía.

 

Introducció: Un blog d'empresa mai ha de ser un monòleg

Un blog d'empresa mai ha de ser un monòleg perquè la seva essència és servir al client, proveïdor o col·lega. 

"Finques Feliu a favor teu" és un dels nostres eslògans. Per fer-lo realitat cedim encantats un espai al nostre blog a Brokalia, que és una corredoria d'assegurances. Gràcies a la seva activitat respondrà amb molt de coneixement de causa a preguntes que, segur, la nostra comunitat de lectors s'haurà fet alguna vegada. 

Què és una assegurança? Quin marc legal t'empara en el sector de les assegurances?

Les assegurances són contractes en els quals una companyia asseguradora ofereix al client protegir alguna cosa perquè, en cas que li succeeixi un sinistre, l'asseguradora l'hagi d'indemnitzar el valor de l'assegurat.

Quan donem d'alta una assegurança, sempre ens queda la sensació de no comprendre en profunditat el servei contractat. I és que les assegurances són bastant complexes, tenen moltes condicions i conceptes difícils d'entendre per a les persones alienes al sector. 

A Espanya existeix una Llei que regula el sector de les assegurances, la Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de Contracte d'assegurança, i aquest marc legal estableix les regles tant per a les asseguradores com per als assegurats. Dins de la legislació trobem els drets dels assegurats.

Els teus drets més importants com a assegurat són:

 

  • Dret a rebre tota la informació per escrit. Les condicions generals, particulars (i especials, si n'hi hagués) han d'estar redactades de manera clara, i a més ha de lliurar-se una còpia a l'assegurat perquè pugui llegir-les tranquil·lament. A més, l'assegurat té un mes per a modificar el contracte si no s'ajusta al que s'havia pactat.
  • Dret de desistiment. És a dir, dret a donar de baixa l'assegurança sense haver de donar cap motiu després de contractar-lo. En les assegurances, generalment, el termini per a desistir és de catorze (14) dies (tret que s'indiqui una altra cosa en les condicions). Això garanteix que puguis llegir-te bé totes les condicions en aquest termini, cosa que et recomanem per a assegurar-te que has contractat exactament el que volies.
  • Dret a ser informat de la renovació del contracte. Hi ha pòlisses d'assegurances que es contracten de manera anual, i això ha de ser comunicat abans de la signatura, però també abans de cada renovació perquè es pugui finalitzar la pòlissa si així ho desitja el ciutadà. Generalment es pot rebutjar la pròrroga fent una notificació per escrit almenys un mes abans del termini de renovació.
  • Dret a rebre la indemnització en menys de quaranta dies. Una vegada succeeix el sinistre, tenim set (7) dies per a comunicar-li-ho a la companyia. Des de llavors, la companyia té com a molt quaranta (40) dies per a pagar-nos la indemnització (sempre que el sinistre efectivament estigués cobert per la pòlissa i es realitzi el peritatge favorable).
  • Dret a reclamar. Dins de les condicions ha d'indicar-se la via per a reclamar.

Conèixer els teus drets com a assegurat et donarà eines per a estar protegit.

María Baro

Dept. de Comunicació i Màrqueting

Brokalia