Què saber sobre l'empadronament? Per què és tan important fer-lo correctament?

18 | 03 | 2019

Des de fa molt temps se sap de la necessitat de tenir als ciutadans registrad@s per a dur a terme polítiques públiques adequades. T'expliquem que has de saber sobre el padró.

Probablement, així preguntat de sobte, no saps quants empadronats té la teva localitat és normal el que seria molt més preocupant és que l'Administració no tingués cap mètode de registre de la població.

 

Aquest text girarà entorn del concepte de padró. Comencem per definir què és: “és un document que l'administració local elabora amb les dades bàsiques de la població resident en un determinat municipi”. La informació que es recull és principalment: nom, cognoms, número DNI/NIE, sexe, edat, nacionalitat, domicili i ocupació. En essència amb l'elaboració del padró els ajuntaments busquen conèixer la població per a saber: la quantitat d'habitants del municipi, la composició demogràfica de la població i la seva distribució geogràfica. 

Cada nou habitant està obligat per llei a empadronar-se per a rebre els serveis socials bàsics. Atenció per l'administració pública, a efectes legals, qui no es troba empadronat no viu a la localitat. Per tant, no es pot beneficiar dels seus serveis o ajudes. D’altra banda, és important subratllar que a Espanya els ajuntaments no estan facultats per a comprovar la il·legalitat o legalitat de la residència d'un ciutadà no espanyol a Espanya. La inscripció al Padró l'acredita com a veí del municipi. Per aprofundir a l’assumpte de la no competencia dels ajuntaments en immigració et recomanem  l’informe del Defensor del Poble vist a Legalteam.

 

Algunes respostes que has de conèixer per a no caure en il·legalitats informa Legalitas :

1. “Pots empadronar-te en més d'un municipi? No, no és legal el doble empadronament. De residir en dos o més localitats has d'empadronar-te en el municipi en el que passes més temps a l'any. 

2. Pots empadronar-te en un habitatge en què no resideixis? no, tampoc pots empadronar-te en un domicili en el qual no resideixis.

 

3. Sanciona la llei que les dades que proporciones al padró siguin incorrectes? Sí, conforme el Reial decret 1690/1986 és un supòsit punible. De la mateixa manera, es podria arribar a aplicar l'article 392 del Codi Penal sobre la falsedat en document públic que pot ser penat amb fins a 3 anys de presó”.

Aquest text, no vol espantar-te si en canvi prevenir i explicar la importància de l'empadronament. A més, per a tranquil·litzar-te hem de recordar que com per a inscriure's en el padró has d'anar presencialment a l'ajuntament allà pots preguntar qualsevol dubte.