Què ofereix Finques Feliu en 5 preguntes

28 | 09 | 2020

 Les decisions que afecten el patrimoni no s'han de prendre mai a la lleugera

1. Vols saber immediatament què fem per tu? 

Pitja aquí o contacta amb nosaltres. 

2.  Què implica fer-nos confiança? 

A Finques Feliu ens comprometem a assessorar-te per dur a bon port les teves operacions immobiliàries. 

Com ho acomplim? Des de la primera trobada escoltem les teves necessitats i t'aconsellem amb la nostra experiència tot tenint en compte les tendències del mercat.

Si vols, llavors visitem el producte immobiliari per taxar-lo i seguidament els/les professionals de Feliu busquen el llogater/a o comprador/a que pugui satisfer el pagament. Si es tracta d'un lloguer et recomanem contractar una assegurança d'impagament, finalment, en cas d'estar conforme amb el/la candidat/a presentat, els nostres advocats redacten els contractes que permetran la realització efectiva de la transacció. 

3. Vols descobrir la història de Finques Feliu i el nostre equip?

Conèixer la història de Finques Feliu i les persones que integren el nostre equip no és sobrer perquè ells/es seran les persones que t'atendran.

La realització de vendes, lloguers, etc. té diferents aspectes a valorar i les repercussions que expliquem tot seguit:

 - Les temporals: ningú lloga ni ven avui per recuperar o abandonar el bé immoble demà. 

 - Les econòmiques.

 - Les emocionals: un pis o local és un indret que conté part de la història personal de cadascú.

4. A quina necessitat respon el treball de les immobiliàries? Ofereix més serveis dels comuns Finques Feliu? 

Les persones que realitzen una operació immobiliària no s'acostumen a conèixer. Llavors cal un/a professional per actuar com a agent independent, posar en contacte les parts i assessorar-les d'acord amb els seus interessos respectius. Aquest és un bon camí per aconseguir l'acord desitjat.

I sí, des de Finques Feliu oferim més serveis. En primer lloc, tots els nostres administradors/es, són professionals titulats, per tant, poden administrar la comunitat de propietaris on vius. Ho fan mantenint una comunicació amb qui la integra i hi gestionen les eventuals incidències amb rigor i voluntat de servei.

Administradors/es i advocats/es també s'ocupen d'assessorar-te en diferents assumptes: renovar contractes, contractar una assegurança d'impagament de lloguer, quan finalitza un contracte o aplicant quan pertoca les clàusules del contracte de lloguer com ara l'actualització de l'Índex de preus al consum (IPC) o d'altres despeses que es puguin haver pactat contractualment.

A més, els nostres arquitectes poden realitzar les reformes i rehabilitacions oportunes tant les actuacions en els teus pisos de lloguer com aquelles que s'aprovin a la Junta de propietaris de la comunitat per a tota la finca. 

5. Realitzar reformes i manteniments puntuals a la comunitat està molt bé però no és millor fer-ho de forma més regular?

Efectivament, per aquesta raó, amb nosaltres es pot contractar el servei "Ull de l'amo" que inclou:

- El manteniment preventiu les avaries són sovint el resultat d'un deteriorament progressiu

- La realització de visites regulars a la finca per comprovar-ne l'estat

- La reparació de les petites incidències amb un operari de Feliu

- L'assessorament integral a la comunitat davant una eventual incidència.

- L'Elaboració d'un informe periòdic sobre l'estat de l'edifici on vius que pot incorporar propostes de millora o correctives

- El seguiment i la revisió dels diversos proveïdors de la finca per assegurar els preus més competitius del mercat sense afectar la qualitat dels professionals

En un temps incert t'oferim: confiança, optimisme i futur. Aquests tres valors ens guien en tot moment.