Nidificació a l'edifici de la comunitat de propietaris

09 | 05 | 23
| Consells per tu
  • cigueñas

1. Què entenem per biodiversitat?

T'has plantejat mai que entenem per biodiversitat? "varietat d'espècies animals i vegetals residents en un determinat ecosistema".

Quina és la raó per parlar d'aquest assumpte sent immobiliaris? Hem constatat una realitat: alguns clients ens pregunten com actuar quan els ocells fan niu a l'edifici on resideixen i hem de fer obres que poden destorbar aquests éssers vius?.

 

2. Hi ha alguna legislació que m'obligui a vetllar per la biodiversitat?

Sí. El nostre administrador Tito Pérez ens concreta quines són les disposicions de referència: "la Generalitat obliga a protegir les aus que trien l'edifici on residim per nidificar ho fa mitjançant el Decret Legislatiu 2/2008. Pel que fa a l'ordenament estatal l'article 334 del Codi Penal  prohibeix i sanciona, amb multa o presó tres conductes envers les espècies protegides:

- Matar-les

- Dificultar-ne la reproducció de forma deliberada

 - Traficar-hi 

 

2.1. A l'edifici on residim l'arquitecte tècnic ens adverteix que és urgent fer unes obres per a la nostra seguretat. Aquestes afecten nius d'aus. Necessitem un document d'autorització administrativa?   

"Clarament sí. A l'enllaç hi tens el cercador d'espècies protegides i amenaçades de Catalunya.  

L'autorització afecta aquelles obres on:

- Detectem presència d'aus-o indicis clars d'ella-

 - Que s'hagin d'executar durant la temporada de cria,

- Es prevegi que puguin destruir nius o causar molèsties o danys a les aus, 

Aquest document pot establir mesures correctores o compensatòries encaminades a donar continuïtat a l’indret de cria o refugi que sigui afectat per la intervenció. 

 

2.2 En quin moment cal sol·licitar aquesta autorització administrativa?

Abans de l'inici de les obres és preceptiva una autorització administrativa. Només quan s'obté es poden començar els treballs.

 

2.3. Com, cal sol·licitar aquesta autorització? 

En aquest enllaç pots iniciar aquest tràmit.

 Al telèfon 010 l'Ajuntament de Barcelona  et pot assistir durant tot el camí. En tot cas, a Finques Feliu no ens desentenem pas d'acompanyar-te durant tot el procés. 

 

2.4. Quines són les "bones pràctiques" per respectar les aus a l'hora de fer obres?  

"Cal recordar la no conveniència de tapar forats de façanes i mitgeres perquè puguin ser utilitzats com a llocs de nidificació.  Si el tipus d'intervenció ho permet, caldrà aprofitar-la per impulsar mesures que afavoreixin la implantació de nous hàbitats. 

En cas que apareguin a menys de 25 metres, nius d’espècies protegides cal consultar a Medi Ambient sobre la nidificació d’aus protegides no es poden tapar forats sense l'autorització pertinent. La recomanació de Medi Ambient en forats de mitgeres és considerar que hi ha afectació a les aus, si l'actuació té incidència sobre: cavitats, forats de ventilació en mitgeres o qualsevol forat o cambra buida (cal respectar tots els forats i més, si es coneix la seva utilització per espècies protegides). En cas de problemes amb els coloms, es pot procedir a reduir les dimensions del forat d'acord amb les especificacions tècniques del manual Arquitectura i fauna urbana per impedir-ne la entrada."

En conclusió l'equilibri entre preservació de les espècies i necessitat de fer obres és possible. Això sí, requereix que tothom vagi amb cura. De la mateixa manera mai és sobrera una anàlisi exhaustiva del facility manager: un servei que oferim.

La seva tranquil·litat és la nostra meta!