Març de 2020: data límit per la mudança de la TDT a la 5G.

27 | 05 | 2019

Entre el gener de 2019 i el març de 2020 s'haurà de resintonitzar la Televisió Digital Terrestre. Important: els plaços es mantenen de moment tot i el veto americà a Huawei -desenvolupador de 5G-.

El 2014 les comunitats de propietaris van haver de resintonitzar els seus dispositius de televisió digital terrestre per donar cabuda a la tecnologia 4G ja llavors es va reservar un espai radioelèctric per a la futura 5G. El 2018 es va aprovar el calendari definitiu per a l'assoliment d'aquest avenç d'abast europeu.  Encara queda temps però ja estem immersos el termini per tenir la TDT novament a punt.

El cost de l’adaptació de la TDT pot anar dels 100 als 600€ per comunitat de veïns. Hi ha dues raons que expliquen l’àmplia forquilla entre el preu mínim i el màxim.

La primera és la diversitat de mida dels edificis on s’instal·larà la nova TDT ( a la pràctica s’adaptarà tot el parc immobiliari: estem parlant d’accedir a la televisió!). Així, les resintonitzacions que costen 100€ són les dels edificis de petit tamany, i, segons afirma Miguel Ángel García Argüelles , director gerent de FENITEL, l’associació d’instal·ladors,  “consisteix  en equips compactes, centraletes programables”. Per contra, les que tenen un cost entre 150 y 600€ corresponen a edificis grans o mitjans on “pot haver-hi capçaleres multicanal” afirma Argüelles.

 La segona raó per la  divergència de cost és, segons el mateix expert, “la quantitat de canals que s’hagin de canviar a cada àrea geogràfica”, en general ens mourem en el “mateix rang de costos que en el 1er dividend” remata Argüelles.

Hi haurà ajudes per tal d’afrontar aquests costos sobrevinguts? Si, com va passar amb la tecnologia 4G. En aquest sentit, el govern prepara un paquet d’ajudes per valor de 172 milions d’euros dels quals 150 aniran a les comunitats de veïns. 

Com revela el fet que ho haguem publicat a maig de 2019 quan el final del plaç és març de 2020 a Feliu estarem amatents pel que fa a tot el procés i informarem a les comunitats que administrem.