La gestió de comunitats de propietaris servei Feliu

09 | 06 | 22
| Marca Feliu
 • Gestió de comunitats de propietaris servei Feliu

Després d'explicar-te en les dues últimes setmanes com revaloritzem el teu patrimoni i què fem per a comercialitzar el teu producte immobiliari, exposem el tercer vèrtex del nostre triangle de serveis: l'administració de comunitats de propietaris. 


Com administrem les comunitats de propietaris (d'ara endavant CP)? 


El punt de partida per a administrar la CP és la seva irreprotxable gestió econòmica. Tingues en ment  que, únicament uns comptes sanejats permeten dur a terme diferents actuacions a la finca amb el marge pressupostari suficient. Aquestes tenen objectius i escala diferents: d'una banda, les encaminades a la conservació de la finca acostumen a ser petites reparacions, d'altra banda, obres de millora més urgents.

La nostra gestió econòmica se sustenta en cinc pilars: 

Rigor 

-  Eficiència

- Transparència

- Seguretat 

Privacitat d'acord amb la legislació vigent de protecció de dades.

Quins serveis concrets oferim a les CP?

 • Gestió econòmica: ens encarreguem de la conciliació bancària o la gestió de factures perquè els pagaments siguin correctes i s'efectuïn sense demora.  
 • Ens comuniquem amb el president i els propietaris i facilitem la interlocució entre ells: tan imprescindible com gestionar i rendir comptes és articular una comunicació fluida en tot moment.
 • Gestió d'incidències informatitzada: quan es produeix una incidència en una finca és un maldecap. Per això, apostem per la digitalització.
 • Accés a "Feliu en línia": una altra vegada de la mà de la digitalització millorem la teva "experiència client". Fes clic a la part superior dreta de la nostra web "accés a proveïdors i clients".
 • Execució i seguiment d'acords de la Junta de Propietaris: quan es vota i aprova un acord cal convertir-lo en realitat... Per a aconseguir-lo, és necessari monitorar la seva execució.
 • Gestió i seguiment d'obres i rehabilitacions: aquestes precisen d'una supervisió tècnica de arquitectes i del coneixement de l'evolució de l'obra per part dels administradors de la CP.  
 • Gestió d'avaries i reparacions: devem als nostres clients l'ésser proactius.
 • Atenció 24 hores:  què passa quan una avaria es produeix a hores intempestives? Segur que alguna vegada ocorrerà. Per a respondre a aquesta eventualitat, el nostre equip es troba disponible les 24 hores.
 • Mediació: els conflictes sorgeixen, és així. Llavors, comptar amb un administrador de finques a la seva CP cobra tot el seu sentit. Aquest professional, en primer lloc, alleuja tensions, seguidament, concilia interessos i, finalment, proposa solucions realistes.
 • Gestió fiscal i laboral: les CP han de pagar tributs com a IVA, IRPF o els models 184, 347, 303 o 390 i contractar, per exemple, un servei de neteja. Tant el pagament d'impostos i la gestió laboral han de realitzar-se conformement a Dret.
 • Assegurances: oferim contractar una assegurança tal com expliquem en el nostre article de gestió del patrimoni que pots consultar aquí.
 • Servei «Ull de l’amo»: una altra vegada en el citat article parlem de com funciona aquest servei i què inclou. 

 

El nostre equip de professionals és multidisciplinari i està preparat per a servir-te en tot allò que necessitis.