Es limita l'actualització anual de l'IPC dels contractes d'arrendament al 2%

11 | 04 | 2022
Legislació

Esmorteir l'impacte de la inflació sobre la ciutadania repte econòmic global.

El proppassat 29 de març es va publicar al BOE el Reial decret llei 6/2022 que va entrar en vigor el 31 de març. Aquesta legislació incorpora mesures urgents en el marc del "Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna". El legislador posa  especial èmfasi en contenir l'impacte de l'elevada inflació.

En aquest sentit, l'article 46 estableix una mesura extraordinària quant a l'increment màxim de l'Índex de Preus al Consum (IPC) en aquells contractes d'arrendament d'habitatge la renda dels quals hagi de ser actualitzada durant el període comprès entre els dies 1 d'abril i 30 de juny de 2022 sense caràcter retroactiu. Aquesta no retroactivitat implica que les actualitzacions practicades abans de l'1 d'abril no es veuen afectades.

La norma fa una diferenciació entre grans tenidors i la resta de propietaris, però, a efectes pràctics, afecta d'igual manera a tots.

Aprofitem per comentar que la sentència del Tribunal Constitucional que anul·la determinats articles de la Llei 11/2020 de contenció de rendes encara no ha estat publicada i, per tant, no ha entrat en vigor. Els mantindrem informats

Per qualsevol dubte sobre l'aplicació d'aquesta mesura, posis en contacte amb la seva administradora que estarà encantada d'atendre'l.

Rebi una cordial salutació de Finques Feliu.