Els sistemes de calefacció a l'hivern: com escollir el més adeqüat?

01 | 02 | 2021
Tips

Cada decisió, també com escalfar-se, pot ajudar al Planeta: ets important.

Sempre és un plaer fer equip amb DOMUS Serveis. Per començar febrer, presentem els sistemes de climatització adequats per a: habitatge, oficina o local comercial. Vols accedir als productes immobiliaris de Feliu? Fes clic aquí.

En baixar les temperatures cal casar dues necessitats, d'una banda, no passar fred, de l'altre, contenir la factura de calefacció. Sembla la quadratura del cercle veritat? Feliu t'acompanya en el camí cap a l'estalvi.

Per començar, hem de conèixer els avantatges i inconvenients de les diferents fonts d'energia que poden alimentar el nostre sistema de calefacció.

COMBUSTIBLES FÒSSILS

Com funcionen?

El petroli i els seus derivats gas i gasoil, usats en calderes de combustió, escalfen l'aigua que passa pels seus cremadors, distribuint el fluid a la temperatura desitjada a través dels circuits tancats o canonades, fins als radiadors o emissors de calor.

Des de Feliu volem subratllar que les calefaccions y el gas han de superar les revisions legals. Aquestes són cada 5 anys per instal·lacions dins d'habitatges.

Avantatges:

1. Instantaneïtat: són els més tradicionals i influeixen en el seu rendiment el bon dimensionament de la caldera, i dels radiadors.
2. Xarxa completa: les xarxes de distribució de les companyies subministradores arriben amb facilitat a les nostres llars.
3. Preus: aquests i els manteniments es troben en una posició intermèdia entre l'electricitat i els suports d'energies renovables.

El desavantatge

Contaminació: un dels principals causants del canvi climàtic són les excessives emissions de diòxid de carboni i els combustibles esmentats ho generen.

ELECTRICITAT

Com arriba aquest tipus d'energia a casa?

"L'electricitat és impulsada per la força anomenada tensió, i entra a les nostres cases a través de cables que van entubaments en la paret, en el sostre o sota el pis. Una vegada que l'electricitat entra a la casa, es pot trobar amb el tap fusible o la clau tèrmica, la funció de la qual és tallar la llum quan hi ha algun desperfecte." Font: Naturgy

Com en el cas del gas i la calefacció tota la instal·lació elèctrica necessita superar una exhaustiva revisió. En aquest sentit, demana consell a l'instalador autoritzat o a l'Administrador de Finques per tal que t'asessori sobre la periodicitat més convenient a la teva instal·lació. Feliu t'explica aquí com prevenir accidents a la instal·lació elèctrica.

Avantatges:

1. Diversificació de fonts d'electricitat: Malgrat que encara sigui insuficient, segons Red Eléctrica de Espanya, actualment la producció energètica està repartida en: Nuclear, Eòlica i Fòssil.

2. Ubiqüitat: tenir un subministrament estable d'electricitat en els barris de les ciutats del món desenvolupat -encara que no en tots- primer va obrir la porta primer a poder fer vida nocturna amb major confort i fa 60 anys als electrodomèstics. Tots dos fets han augmentat la qualitat de vida de la població.

Desavantatges:

1. Producció recolzada encara en fonts contaminants: l'electricitat subministrada actualment té encara un component nociu.

2. Massa cara: els alts preus de la factura elèctrica no fan que aquesta font d'energia sigui tan competitiva.

3. L'eficiència requereix aïllament: no és l'electricitat recomanable per a alimentar radiadors o convectores de qualsevol classe en èpoques, climes freds i/o immobles amb baixos coeficients d'aïllament tèrmic.

FONTS D'ELECTRICITAT RENOVABLES

Per si mateixes les fonts renovables d'energia encara no són suficients per a donar-nos la potència i la instantaneïtat necessàries. No obstant això en 2020 van generar per primera vegada més energia que les fòssils. La distribució per fonts de generació d'energia va ser: 38% Renovables, 37% Fòssils 25% Nuclear. Font: The European Power Sector in 2020. (pots llegir l'informe complet a l'anterior link).

Són complementàries respecte a les fonts tradicionals, però amb la gradual reforma dels habitatges i les instal·lacions seran molt interessants d'instal·lar i mantenir. A més, la inversió inicial és de ràpida amortització i indubtable benefici mediambiental.

Com a exemple tenim la tècnica del Passivhaus, que conceb des de l'origen del disseny edificis de nul consum energètic.

A més, comencen a arribar al mercat, noves màquines d'alta eficiència que, això sí, han de ser ben dimensionades i adaptades per enginyers i instal·ladors.

MODELS DE RADIADORS

La combinació existent entre la tradició de la calor tèrmica proporcionada per radiadors convencionals, s'ajunta amb els nous materials com són: dissipadors, dissenys, estètica, potència, qualitat i la diversitat de preus, ens brinden enormes possibilitats d'elecció.

Les instal·lacions de calefacció per radiadors que transporten l'aigua des de les calderes de combustió, poden ser "vistes" o "ocultes". En tots dos casos, l'experiència de l'Instal·lador certificat i les garanties de l'empresa instal·ladora han de ser màximes.

Una instal·lació vista és en si mateixa un element implícit de la decoració i el bon gust pel treball ben fet.

Una instal·lació oculta és la tècnica que no es veu, la qual ha de ser perfectament executada i oblidar-se d'ella per sempre.

Així hi ha des dels materials més acumuladors de la calor-amb major massa tèrmica i pes- als més lleugers i de major instantaneïtat i menor acumulació -menor pes i massa-. Comptem amb radiadors de fosa als d'alumini, que juntament amb els nous materials configuren les tendències passades, presents i futures dels sistemes de calefacció per radiació tèrmica i/o elèctrica.

En definitiva, un radiador és un acumulador de calor que dissipa i transmet a l'aire de l'entorn la temperatura que ha estat generada per la font d'energia, en la seva corresponent màquina de producció. Siguem clars ens referim a, d'una banda, les calderes en els sistemes d'aigua i, per l'altre, les resistències en els sistemes elèctrics.

MODELS DE CONVECTORS i CALEFACTORS

Aquests aparells elèctrics són normalment usats per a climatizar petites estances. De caràcter portàtil i lleuger, són econòmics respecte els sistemes d'instal·lació i de ràpida inèrcia tèrmica i eficiència.

Avantatges

1. Són complementaris amb altres sistemes de calefacció.

2. No necessiten cap mena d'instal·lació.

3. Proporcionen calor allí on és necessari i aconseguim estalviar en el consum energètic de la resta d'habitacions.

Inconvenients

1. Soroll excessiu.

2. Alt consum energètic.

3. Efecte molt lligat a estar encesos: quan apaguem l'aparell rapidamente desapareix la calor generada.

4. Ineficients en grans espais.

MODELS de BOMBES DE CALOR

La bomba de calor és una màquina tèrmica que aconsegueix la temperatura perfecta en qualsevol mena de local o recinte, tant a l'hivern, com a l'estiu. A més, pot produir aigua calenta d'una forma senzilla, econòmica i respectuosa amb el medi ambient.

Com funciona?

La bomba de calor pren l'energia de l'entorn natural (l'aire, l'aigua o la terra) i la transporta a l'interior dels recintes, escalfant-los.
També actua al revés, portant la calor de l'interior dels recintes cap a l'exterior, refrescant-los.

Avantatges:

1. Eficiència: la bomba de calor és capaç de transportar més calor que l'energia elèctrica que consumeix.

2. Funcionalitat: habitualment les bombes de calor són reversibles, proporcionant així tant aire fred com calent.

3. Neteja: evidentment requereixen d'un cert manteniment i higienització però són aparells que no generen fums, gasos o cendres, evitant d'aquesta manera possibles problemes amb la combustió com sí que succeeix en el cas d'altres opcions.

Inconvenients:

1. Resulta complicat extreure calor d'un aire excessivament fred.

2. La inversió inicial és elevada.

3. Necessiten tant una unitat exterior com una interior. Això pot suposar un problema d'espai.

Font: Gruponovelec

CONSELLS FINALS

La calefacció representa aproximadament un 50% del consum energètic d'un habitatge. Triar perquè un sistema de climatització adequat a la mena de lloc a escalfar conjugat amb un bon aïllament tèrmic és el camí cap a estalvi i confort:

1. Aposta per l'aïllament tèrmic: qualsevol element en contacte amb l'exterior pot representar un punt de perduda de calor. S'ha de parar esment en: en finestres, parets, sòls en contacte amb el terreny i sostres sota coberta.

2. No tinguis por de les camáres termogràfiques: són un element tècnic que ens indicarà les fugides energètiques.

3. Estabilitza la temperatura: la temperatura de confort adequada per a l'interior d'un habitatge està entre els 21-23 graus, cada augment d'un grau eleva el consum un 7%.

4. Ventila: fes-ho diàriament entre 10 i 15 minuts, per a renovar i higienitzar l'ambient dels espais tancats.

Control i Gestió: Un bon sistema domòtic fàcil i còmode com són les aplicacions de control que els fabricants ja incorporen en la tecnologia mòbil, redundaran en els estalvis i bona gestió dels sistemes.

Suma't a Domus i Feliu en la cerca del confort tèrmic. Cal protegir el nostre planeta. Comparteix: qualsevol acció de difusió fa més forta la consciència col·lectiva.