Els lloguers pugen , les vendes es mantenen

02 | 10 | 2018

El context actual del mercat de la vivenda està marcat per grans creixements del lloguer. De fet, ahir mateix n'informava Tinsa i dins d'aquesta tendència general s'aprecien dues velocitats, d'una banda, a Madrid i Barcelona creixen els lloguers acceleradament de l'altre la resta del país on el lloguer creix sí, però, no a tanta velocitat (això sí amb les excepcions de les Balears , València i Malaga) . En tot cas, el creixement del lloguer és una tendència ja no només espanyola sinò quasi mundial com hem pogut llegir a diversos articles.

Pel que fa a les vendes aquestes, tot i que la compra és cada vegada més difícil  pels assalariats, els preus es mantenen al 2018. Tot plegat configura una perfecte oportunitat per invertir en vivenda destinada a lloguer en un moment en que, malgrat la incipient pujada dels tipus d'interés, aquests són molt baixos, quan  els rendiments d'invertir en habitatge per llogar poden oscil·lar a aquestes dues grans ciutats anomenades entre el 3 i el 5%.. Per si fos poc temptador aquest escenari de creixement preveiem és mantingui fins el 2020. En tot cas, hem de ser cautelosos amb l'optimisme excessiu i ajudar-lo a gestionar des del rigor.

Consulti'ns possibles oportunitats d'inversió: feliu@feliu.es 93 414 52 00.