Confinament: una oportunitat pel confort a la llar

12 | 04 | 2021
Confort Feliu

El confinament canvià la visió social de l'habitatge.

El 14 d'abril farà un any d'ençà que va acabar el primer mes de confinament. Aquest moment va ser el punt d'inflexió: un mes no és el període, fins a un cert punt, anecdòtic que són un parell de setmanes de tancament. Llavors, tothom va ser conscient que erem davant d'un gran canvi social.

1. De què depèn la resposta individual a un tancament?

De diversos factors que canvien segons les circumstàncies de cada persona:

a) La comoditat i grandària de l'habitatge on es viu: no és el mateix estar confinat en 30 metres quadrats que en 120 tampoc és igual tenir llum natural que mancar d'ella

b) De l'edat de cadascú

c) De la condició física i estat de salut de cadascú: La condició física és, segons el web "rendir-se-jamás" és: "la capacitat de rendiment psico-física d'una persona en un moment donat. Es manifesta com a capacitat de força, velocitat, resistència i flexibilitat." En canvi, quan ens referim a l'estat de salut el concepte clau no és el de capacitat de rendiment, és el d'absència de malaltia. Els dos acostumen a usar-se indistintament pel fet que, massa vegades, estar fora de forma és l'avantsala d'una mala salut.

d) De passar el tancament convivint amb algú o en solitud: la companyia pot consistir també a rebre trucades telefòniques freqüents o tenir mascotes. Així, les persones amb una xarxa social més gran són les que resisteixen millor davant l'aïllament físic.

e) De tenir la ment ocupada: moltes persones haurien posat aquest factor el primer. Nosaltres creiem que, encara que, la lectura, fer les tasques de la casa o ordenar allò que sempre deixàvem per a demà són un blindatge davant l'avorriment o la desesperança sense un bon habitatge que Finques Feliu t'ofereix aquí és més probable que la nostra condició físic-psíquica sigui pitjor. Com diu la màxima llatina: mens sana in corpore sano.

f) Del caràcter de cadascú: per a tothom la situació va ser dura no tothom la va afrontar igual aquesta duresa.

g) D'on es passa el confinament: no és el mateix fer-ho en una gran ciutat que en un poble de pocs habitants en el qual -en absència de cap brot actiu- pot dur-se a terme un confinament molt més lax.

2. Quines novetats va portar el confinament en relació amb treball i habitatge?

La situació va obligar a compatibilitzar reclusió forçosa i activitat econòmica només hi havía un camí per a aconseguir-ho: implantar el teletreball. A la imatge 1 pots veure el gràfic: "Evolució del teletreball en la dècada 2010-2020" font: Randstad.

Aquesta manera de dedicació laboral es va plasmar en una imatge icònica: la videotrucada que unia a l'equip de treball. Respecte a habitatge i treball vam descobrir que moltes llars no estaven preparades per a les tasques d'oficina i que era tot un repte compatibilitzar feina i, criança dels nostres fills i filles amb els qui estàvem confinats.

Després del profund canvi d'hàbits que va suposar el teletreball passàrem a viure tot el dia a casa. Llavors, qui més qui menys es va interrogar sobre quin era el grau de comoditat del seu habitatge:

- En tot just uns dies va ser evident l'enorme avantatge que suposa tenir un espai en l'habitatge a l'aire lliure. Ens referim a: terrassa, galeria o fins i tot un espaiós balcó (per no parlar del luxe de comptar amb un jardí privat). De sobte els habitatges amb terrassa eren les més demandades. Paral·lelament, entre els qui ja tenien terrassa abans del tancament va sorgir la inquietut de tenir-la conforme a la llei. Aquí t'expliquem com aconseguir-ho.

- En passar setmanes senceres fixem la vista en l'estat de l'habitatge. Així, segons Andimac, la patronal de reformes: "el percentatge d'interessats a reformar va aconseguir el juliol de 2020 el 61% de les llars d'Espanya". Aquestes dades en correspondre al trimestre immediat a la fi del confinament aporten una valuosa informació sobre la reacció social.

A les nostres xarxes socials, moltes persones es van interrogar sobre diversos temes que responem sense demora:

a). Com fer esport a casa? Un dels majors perills d'un confinament estricte es diu sedentarisme. Descobreix com lluitar-hi.

b). És legal usar el terrat de l'edifici de la nostra comunitat de propietaris per a fer exercici?

Sí, és legal. Cal assenyalar que ho és sempre que (amb l'ús que fem del terrat o de qualsevol altre espai) no es perjudiqui els altres propietaris/es. El Codi Civil Català en el seu article 553-43 precisa: "la possibilitat de vincular l'ús exclusiu d'aquest o altres elements comuns a un o diversos departaments privatius de l'immoble, recordant que no per això perden la seva naturalesa d'element comú". A més, l'article 396 del Codi Civil ho ratifica.

c). Podem aïllar-nos del soroll exterior de casa?

Es pot: t'ho expliquem aquí. Abans del confinament era impossible la població que treballava fora de casa no podia percebre el soroll que es produïa en el seu habitatge en horari laboral. Durant el confinament total, en estar 23 hores a casa, vam redescobrir la importància de l'aïllament acústic.

3. Com aconseguir viure i treballar en espais confortables en el futur?: El paper de l'ergonomia

Com es defineixen "ergonomia i interiorisme"?

Segons el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans "ergonomia" és: "Ciència que tracta de l’adaptació del treball a les condicions físiques i psíquiques humanes, a fi que el binomi persona-màquina assoleixi la més gran eficàcia possible". En el mateix diccionari interiorisme es conceptualitza com: "Professió de l'especialista en el disseny i la decoració d’espais interiors de l’arquitectura".

En aquesta tercera part tenim el plaer de rebre al nostre interiorista de capçalera Pep Feliu per preguntar-li sobre ergonomia.

Pep Feliu: "Per teletreballar recomano una "home office" amb mobles dissenyats per a dur a terme les nostres tasques, ben il·luminada i sòbria" .

1. Finques Feliu (en endavant FF): Quines característiques té un habitatge segons quina sigui la seva orientació pel que fa a la recepció de llum solar?

Pep Feliu (en endavant PF): Per una major claredat respondré de manera esquemàtica:

- Quan parlem d'un habitatge orientat al nord: aquest no estarà assolellat 

- Quan parlem d'un habitatge orientat al sud:  sempre estarà assolellat

- Quan parlem d'un habitatge orientat a l'est: la captació del sol és al 50% i es produeix en el matí

- Quan parlem d'un habitatge orientat a l'oest: la captació del sol és al 50% i es produeix la tarda

2. FF: Quin grau de llum natural és l'ideal per a l'habitació en la qual treballem a distància?

   PF: El desitjable és treballar en una habitació amb orientació sud per rebre el màxim de llum solar.  Com més claror entri per la nostra finestra més eficient serà la nostra vista.

3. FF: Entenem que treballar amb llum natural és preferible a fer-ho amb llum elèctrica. Ara bé, En cas de treballar sense ella Quin tipus de llum artificial és preferible usar?

   PF: Com a principi general cal tenir present que: el llum artificial ha de ser càlid. Jo aconsello escollir la de temperatura 2800 lúmens

4. FF: Quina habitació recomanaries per a teletreballar?

    PF: Recomano un "home office" amb mobles dissenyats per treballar (imatge 2). És a dir, una habitació per al teletreball, ha de ser sòbria, és a dir no tenir excessiva decoració: no sols han de ser mobles per a dur a terme la funció esmentada també l'entorn ha de convidar a concentrar-se.

5. FF: Com ha de ser la cadira en la qual ens asseguem per a teletreballar? Quina distància ha d'haver-hi entre la cadira i la taula que usem? I Quin entre els nostres ulls i la pantalla de l'ordinador?

   PF: Els criteris generals  per escollir cadira són dos:

       - D'una banda, escollir una cadira ergonòmica, inclinable que reculli les lumbars

      - De l'altra, que els braços de suport permetin un nivell d'altura adequat a l'usuari.

La distància que permeti un angle dels teus braços de 90 graus o més que et permeti una lectura clara en general a 70 cm encara que depèn de la visió i de la grandària del text en pantalla.

A més de tenir clares aquestes condicions no vull oblidar-me del fet que al mercat hi ha les cadires de "gravetat 0", és a dir, aquelles on es treballa entre assegut/a i semiestirat/a sense carregar en cap múscul del cos el nostre pes perquè aquest es reparteix harmònicament per tot l'espai de la cadira (imatge 3). Una altra opció és adquirir una cadira per a gamers ( com la de la imatge 4) que ens permeti estar amb l'esquena tan dreta com sigui possible i el coll dret i relaxat (imatge 5).

6. FF: Hi ha algun mobiliari d'interiorisme que els ciutadans/es no tinguin en compte usar mentre teletreballen?

    PF: Generalment s'ignora l'enorme comoditat que suposa tenir un moble adequat i específic per al teletreball,sigui, doble o individual.

7. FF: Tens algun consell personal com interiorista per teletreballar?

    PF: Sempre aconsello adequar espai a funció. Els punts de vista que han de regir l'adaptació al teletreball són tres: acústic, lumínic i anatòmic. Això redundarà en el nostre confort i si estem més còmodes l'estrès serà menor, concentració i productivitat augmentaràn... A més els dolors minven.

Moltes gràcies, Pep! Després d'aquesta entrevista els nostres lectors/es ja sabrán quin camí porta al confort... és temptador compartir aquest article!
 

4. Epíleg: agraïment sentit a tot el nostre equip, proveïdors i clients

Honestament ningú estava preparat per a la COVID-19. A la nostra empresa hem viscut que el fet d'adaptar-se a una situació sobrevinguda, impactant i, per moments, dura suposa un gran esforç mental i, fins i tot, físic.

Avui volem donar les gràcies públicament a tot el nostre equip per: la seva superació i temprança que ha fet possible dur a terme el treball i prestar-te el servei que mereixes. Així mateix, volem fer esment a la tasca dels nostres proveïdors i, de cara als nostres clients, reafirmar que, com diu el nostre lema: juguem a favor teu.