Coneix l'índex de preus al consum

04 | 09 | 2018

En este texto explicamos el concepto  de IPC. 

Aquest article vol descriure amb claredat què és l'Índex de preu al consum (en endavant farem servir l'acrònim IPC) què diu la llei sobre l'aplicació de l'IPC. Així les coses, el text l'interessa ja sigui propietari//arrendador o llogater/arrendatari, és a dir, tant si rep la renda com si, per contra, ha de satisfer el pagament del lloguer.

Una mica d'història per situar-nos. Des de finals del segle XIX els economistes van apreciar la complexitat de gestionar un territori (ja sigui estat, divisió subestatal o ciutat) sense dades objectives de l'evolució dels preus. El lector es pot formular la següent qüestió per endre-ho millor: sinó se sap com varien els preus dels diversos béns com es pot preveure quins productes estaran fora de l'abast de la població per excés de preu? la resposta es  sense dades ningú pot pendre decisions de producció, compra de productes o, de retrasar aquestes decisions. És a partir del càlcul primer anual,i després mensual  de la variació dels preus que es van conèixer amb cruesa els dos fenòmens que han marcat el segle passat. D'una banda, la hiperinflació alemanya posterior a la Primera Guerra Mundial i, de l'altra "l'estanflació" anunciada per Ian Norman Mac Leod el 1965: "We now have the worst of both worlds — not just inflation on the one side or stagnation on the other, but both of them together. We have a sort of "stagflation" situation. And history, in modern terms, is indeed being made." (Ara tenim el pitjor dels móns, no només inflació o paràlisi econòmica sinò les dues a la vegada(..)).

A dia d'avui existeix ja la rutina mensual de calcular els preus a nivell estatal i autonòmic mensualment. Aquesta operació actualment es fa en base a una cistella de 479 productes: https://www.ine.es/prensa/ipc_base_2016.pdf dels que és medeix el canvi percentual mensual, anual i interanual (la variació entre un mes donat de 2017 i el mateix mes de 2018).

No tinguin cap dubte: l'habitatge sempre és en aquesta cistella. La web del INE permet calcular l'actualització interanual de la renda del habitatge http://www.ine.es/calcula/calcula.do i també els donem l'enllaç de l'idescat: https://www.idescat.cat/ . Per qualsevol consulta poden adreçar-se a Feliu.

 

.