Coneix els secrets del comptador digital

05 | 08 | 2019

Un cop llegit aquest post, la informació del comptador digital et será més transparent i podrás pendre decisions sobre el teu consum.

Abans de tot volem deixar clar que el subministrament de llum s’ha de contractar amb una companyia elèctrica: és il·legal “punxar-lo”. 

L’any 2008 Espanya va liberalitzar el sector energètic introduint 2 tipus de mercats:

Regulat: el Govern Central fixa el preu de les tarifes per contractar el subministrament. Així mateix, l’administració també inclou aquí el bo social per protegir els consumidors en risc d’exclusió social.
 

Lliure: en ell les comercialitzadores elèctriques  estableixen el preu de l’energia partint de la competència entre elles per determinar els preus de la mateixa cada hora. 

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) facilita en el següent link les principals comercialitzadores i el seu contacte.

A la primera part de l’escrit hem explicat com és regulat el mercat  elèctric espanyol i qui hi pot operar. Ara anem al dia a dia del ciutadà.  Hi ha comptadors analògics i digitals:  aquests últims s’imposaran.

 
La voluntat política de la Unió Europea ha creat el marc legal que regula aquest canvi tecnològic: la Directiva Europea 2009/72 de 13 de juliol. Aquesta estableix que l’any 2020 almenys el 80% dels consumidors han de comptar amb sistemes de mesurament  intel·ligents. Abans del 2020, el 31 desembre del 2018, Espanya havia de permetre la discriminació horària en subministres d’almenys 15 kw.  

                                                               
Ara bé quines virtuts presenta el comptador digital o intel·ligent?  Amb ell s’ha acabat fer les lectures personalment: la informació arriba directament a la subministradora. Com a consumidor t’inquieten possibles abusos? L'Organització de Consumidors et defensa. A més a més, d’un comptador digital pots extreure molta més informació.

 Ara t’ensenyem els secrets del comptador digital/intel·ligent 

1.    Quines són les qüestions prèvies a conèixer del teu subministrament?

1.1    Quina  tarifa de llum has contractat 

1.2    Quina és la potència elèctrica que vas escollir pel teu habitatge o local 

1.3   El teu subministrament no es donat d'alta? T'expliquem com fer-ho   

En cas de dubte pregunta a la distribuïdora indicant el següent: el teu nom i cognom, DNI, número de contracte,  direcció del punt de subministrament i població en la qual l’has contractat. Fins i tot,  pots donar el nom específic de la teva tarifa.

2.     Tens “discriminació horària” a la teva tarifa? 

La paraula discriminació indica que la nostra tarifa diferencia entre hores “pic” més cares i “vall” més barates. Les hores més econòmiques són: de 22h fins a les 12 del matí a l'hivern i de 23 a 13h a l'estiu. Així mateix, és important saber que els canvis de les tarifes amb discriminació horària es fa a finals de març i octubre.  Ara bé hi ha algunes tarifes sense discriminació. En aquest cas, només hi ha una  tarifa per les 24h,  

3.    Com indica el comptador les dades del teu consum? 

Aquestes apareixen a la pantalla enregistrades i ens podem “moure” per ella fent servir un botó indicat a cada model de comptador, com n’hi ha diferents,  cal posar-se en contacte amb la distribuïdora que és la responsable de la instal·lació.
 
4.    On es mostren les diferents lectures?

La lectura sense discriminació horària es mostra al costat del codi 1.18.0 allà apareixerà el total de kwh consumits des que la subministradora va instal·lar el comptador per saber sí el consum indicat a la teva factura és correcte resta la lectura del període que estableixi la teva factura (mensual, bimensual, trimestral). 
En canvi, si hi ha discriminació horària el comptador registra dues, o fins i tot tres lectures. La primera és per les “hores pic” és al costat del número 1.18.1. la segona   per les hores vall és al costat del número 1.18.2 i, la tercera per les hores supervall és al costat del número 1.18.3

5. Com has d'actuar en cas de no poder accedir a fer les lectures elèctriques?

Consultar les lectures que registra el comptador és un dret del consumidor. En cas de no poder accedir al quartet on hi ha el comptador comunitari sempre pots sol·licitar la clau al president de la comunitat de veïns.

6.    Com pots saber si la intensitat del consum és normal? 

La llumeta vermella és la clau. Així, quan fa pampallugues a ritme regular està registrant-se un consum elèctric normal. En canvi, si aquest pilot és apagat no hi ha consum, un tercer cas és quan fa pampallugues massa ràpid: llavors hi ha un consum excessiu que portarà al fet que el diferencial salti i ens quedem sense llum. En alguns models de comptador existeix una llum verda per indicar que el consum és normal i, en altres, hi ha una llum taronja que indica algun tipus d’avaria llavors hem de contactar amb l'empresa subministradora per a que enviï un tècnic. 

7.    Què fer en cas que se’n vagi el llum? 

Quan se’n va la llum has de reiniciar el comptador digital. Això es fa amb ajuda d’una llanterna tot comprovant que tots els interruptors estiguin pujats desconnecta l’electrodomèstic que consumeixi més. Llavors abaixa l’interruptor general i, sinó hi ha cap altra averia, recuperaràs la llum. 

8.    Et pots negar al fet que la distribuïdora t’instal·li un comptador digital?

No mai!, pots ser multat com hem dit es tracta d’una directiva Europea d’obligat compliment.

La informació és poder: ara el poder és teu.