Com arriba l'aigua a la nostra aixeta?

17 | 08 | 2020

Descobreix tot sobre l'aigua.

És màgia que flueixi aigua de l'aixeta? No, tecnologia que ha de ser supervisada en tot moment per aconseguir una perfecta potabilització. S'acostuma a creure que si no s'usa per cuinar o beure l'aigua no té perquè ser potable ... Fals. Si ens dutxessim amb aigua sense depurar patiríem malalties a la pell. Això sí, per a les cisternes de l'WC recomanem usar "aigües grises" reciclades tal com recorda Aqua Espanya.

"L'aigua és vital". És certa la frase anterior? Vegem-ho amb dades: dins del cos humà equival de mitjana, a el 60% de el pes d'un home i al 55% de el d'una dona. Pel que fa a la ingesta diària recomanada és de: 2,1 litres per als nens, 1,9 per a les nenes, 2,5 per als homes i 2,1 per a les dones (encara que si estàs embarassada has de beure entre 2, 3-2,7 litres). Vols saber més sobre l'important que és aquesta substància perquè es realitzin funcions vitals? Fes click aquí Hydration for health enriqueix aquest punt.

"L'aigua escasseja". Una altra advertència comú, la recolzen les dades? Aparentment no, cobreix al voltant de l'70% de l'globus terraqüi. No obstant això l'afirmació és correcta: únicament un 0,025% és potable al seu estat natural. El repte doncs és doble: no només tenir accés a l'aigua (encara que uns 750 milions de persones no en tenen segons UNICEF) si no fer-la apta per al consum humà Com s'aconsegueix?.

L'aigua que arriba a Barcelona es troba en els rius Ter i Llobregat, a l'aqüífer del riu Besòs i en 90 pous repartits per la província. El primer pas perquè surti de l'aixeta és la captació. Compte! en aquest moment en l'aigua hi ha contaminants que fan impossible el seu consum. Per tant, cal iniciar en una depuradora el segon pas: la potabilització. Aquest procés consta de 6 etapes com explica Acciona:

1. Pretractament: amb una reixa s'impedeix que sòlids de grans dimensions segueixin surant i se separen sorra i aigua. Sense més dilació, es pràctica una primera desinfecció.

2. Coagulació i Floculació: mitjançant bombes el líquid es transporta a la cambra de barreja en la qual s'ajusta el PH i s'incorporen els elements de potabilització d'l'aigua i aquesta es coagula.

3. Decantació: la llei de la gravetat entra en joc tot separant els elements en suspensió mentre que els més nocius queden al fons i s'eliminen.

4. Filtració: en ella els elements menys densos que en la decantació havien quedat en l'aigua són retinguts pels filtres.

5. Desinfecció en profunditat: per això s'usa clor, ozó o raigs ultraviolats. Per cert, com expliquem al bloc, les piscines s'han de desinfectar igual.

6. Anàlisi: a la recerca d'una potabilització perfecta es finalitza assegurant que l'aigua és: insípida, incolora i inolora i compleix els estàndards sanitaris establerts.

Després de la potabilització ve l'últim pas: la distribució que es porta a terme gràcies a canonades que transporten l'aigua a cada municipi i d'allí a les nostres cases, locals, indústries etc. Ara acciona la maneta de l'aixeta amb consciència, suavitat i ... No oblidis estalviar-la.

.