Cas d’èxit local de Diputació

17 | 06 | 2015

A Finques Feliu continuem amb la secció “casos d’èxit” destinada a informar de les captacions i operacions que anem completant. Aquestes captacions ens impulsen a servir-lo millor.

Al febrer de 2015 el client ens va plantejar el seu interès a invertir en locals comercials de Barcelona ciutat. No tenia clar quin tipus de locals ni en quines zones hauríem de centrar-nos, si era millor que estigués llogat o seleccionar nosaltres l’inquilí. A cada dicotomia li vam donar orientació i resposta concisa a més de preparar el rigorós dosier per a la reunió que sempre fem. En aquesta trobada monitoritzem el procés de compra/lloguer i acordar els requeriments bàsics de la inversió: la tipologia de local desitjat, les zones a pentinar i la rendibilitat esperada de la inversió.En aquesta ocasió vàrem analitzar trentatres locals, dels quals es van preseleccionar dotze, d’aquests vam visitar vuit amb la Propietat . Una vegada superada la fase de les visites, iniciem negociacions sobre dos locals però finalment tanquem l’acord amb un local llogat que garanteix a l’inversor una rendibilitat bruta del 6% -superior a la de mercat-.

A més Finques Feliu compta amb un equip d’experts en dret especialitzat que sempre revisa tota la documentació de l’operació per garantir la total seguretat jurídica de qualsevol operació tant de compravenda com de lloguer. El procés va culminar de forma satisfactòria amb l’escriptura pública de compravenda que es va atorgar en la primera setmana de juny.

Esperem que la tendència assenyalada es consolidi. Actualment tenim diverses operacions en curs però no informarem d’elles fins que estiguin culminades tal com correspon.