Barreres arquitectòniques a l'àmbit urbà i la nostra contribuciò a edificis de comunitats i habitatges

15 | 11 | 2018

Aquest article no es el primer que dediquem a aquest tema en aquesta ocasió parlarem de les barreres principals a l'àmbit urbà.

Què és una barrera arquitectonica? Un obstacle que dificulta I/o impedeix el lliure accés a un indret als ciutadans amb qualsevol tipus de diversitat funcional (física, psiquica o sensorial) en les mateixes condicions que qualsevol altra persona. Suposa, per tant, un perjudici a la igualtat d'oportunitats. No ens enganyem, el fet que existeixi un entorn urbà poc amigable a aquest col·lectiu no només és greu per aquests ciutadans: ho és per a tothom. Pensi, per exemple en l'eventualitat d'estar embarassada, ser ancià o simplement portar la compra a casa: segur que preferiria llavors un terra pla, sempre a la mateixa altura sense escales ni desnivells. Fer els carrers , les estacions de transports, els cines/teatres o els recintes esportius més confortables (en definitiva no parlem tan d'accesibilitat com de confort) és una inversió que s'amortitza a mitjà termini.

Aquesta reflexió sobre la imperiosa necessitat de l'accessibilitat no ha pogut ser més oportuna. Ens expliquem, abans d'ahir Fundació Teléfonica y Cocemfe van llençar l'app col·laborativa "maccesible" Link: https://www.fundaciontelefonica.com/mapcesible/ .

 Aquesta eïna vol involucrar a tots per puntuar i, explicar incidències en l'espai públic. A Feliu sabem que no tot és perfecte pel que fa a l'accesibilitat però tenim un departament de Facility Management preparat per millorar-la.

Restem a la seva disposició per a qualsevol consulta respecte a l'accesibilitat al domicili i en Comunitats. Els fem arribar el mail del cap del departament de Facility : jclar@feliu.es. Feliu: "per millorar cal empatia i solucions tècniques adients a cada cas".