22 Consells per no abaixar la guàrdia en marxar de vacances

22 | 07 | 22
| Consells per tu

La COVID-19 ja no col·lapsa les Unitats de Cures Intensives i hi ha fam de viatjar! Malgrat l'alegria regnant cal evitar que el nostre domicili sigui violat i saquejat.

Descobreix en una ullada les tres actituds bàsiques contra les sostraccions:

- Sentit comú

- Atenció als detalls

- Discreció extrema

Tens temps per conèixer recomanacions encaminades a prevenir robatoris? Benvingut/da! 

a) Precaucions al ciberespai:

A les xarxes socials no parlis de viatges futurs i, encara menys, de les dates d’absència: el robatori comença molt abans de la primera porta o finestra forçada atès que els lladres pentinen els nostres perfils a Internet.     

b) Precaucions als espais comuns de la comunitat de propietaris (en endavant CP):

No facilitis l'entrada de persones alienes a la CP: en cas que una persona no et sigui familiar sigues prudent.

  •  Respecte a qui assegura ser tècnic del gas, l'electricitat o l'ascensor: ha de dur ben visibles les seves credencials. És a dir, nom, empresa, número identificatiu o altres documents que el facultin per dur a terme la revisió

Afavoreix la cohesió de la CP: quan tots ens coneixem la vigilància comuna de la finca és incomparablement més senzilla. 

Contractar un porter o conserge enforteix la seguretat de la CP: aquelles finques on n’hi ha són menys vulnerables a intrusions. Per cert, saps que són dos perfils laborals diferents?  Ho expliquem aquí.

Intenta aconseguir que la comunitat protegeixi els accessos a l'edifici des del terrat, les façanes i estar atent als habitatges buits: no només portes o finestres són accessos als habitatges. Així, els lladres en bona forma física poden saltar entre terrats o escalar façanes. Cal estar atent als pisos buits perquè poden ser "okupats" i des d'ells es pot planificar un assalt. 

Demana a algú de confiança que et reculli la correspondència regularment: cal dissimular l'absència.

Poseu les bústies per correu comercial a l'exterior de la CP: com menys estranys travessin les portes molt millor.

c) Precaucions a la llar:

No deixis les claus a l’abast des de l’exterior: ser despistat surt car.

Quan te’n vagis sempre has d’ajustar les finestres i tancar la porta amb clau -amb doble volta-: cap persona pot assaltar casa teva de forma extremadament senzilla.

No abaixis les persianes totalment: fer-ho és transmetre que no hi ha ningú al domicili.

Fes un inventari dels objectes del domicili abans de marxar: has d'anotar el número de sèrie la marca i el model dels béns electrònics inventariats. Pel que fa a altres béns, com ara, joies cal anotar-ne tipus i, en cas de saber-lo, el valor que un taxador professional els hi hagi atribuït.

Fixa't en si la teva porta o el seu marc han estat assenyalats: el disset de juny de 1972 Frank Willis destapà el robatori al Watergate en adonar-se de la presència d'un adhesiu en una porta. Per què els lladres d'avui no haurien de repetir tècniques similars?.

No deixis un missatge gravat dient que has marxat de viatge: qualsevol bretxa de seguretat et fa vulnerable.

Contracta una assegurança de la llar: cal assegurar contingut i continent de forma ajustada:

  • Contingut: elements de l’interior del domicili que, en no estar vinculats a l’estructura de l’edifici, es poden moure... i ser robats.
  • Continent: elements de l’estructura de l’edifici i alguns de la decoració. Si aquests últims són molt valuosos poden ser objectiu de lladres que actuïn per encàrrec.

No emmagatzemis una quantitat de diners en metàl·lic excessiva: com menys diners menys atractiu.

Aposta per una caixa forta: s'ha de forçar que el lladre cometi un error fatal per ell. Mai deixis la contrasenya escrita al domicili.

Contracta una alarma: en avisar a la policia facilita que els delinqüents siguin enxampats in fraganti.

d) Precaucions al garatge:

Tanca la porta: sempre cal dificultar l’accés.

Els dispositius electrònics fora de la vista: tots pensem en mòbils i tauletes, però el GPS o l’SmartWatch també ho són. Les claus sempre en lloc segur.

No deixis eines de cap mena a prop de la plaça de garatge: poden servir per forçar portes o trencar finestres.

Espera al moment en el qual la porta del garatge tanqui del tot: la paciència és la mare de la ciència.

Intenta impulsar la col·locació de càmeres a l’aparcament: la seva col·locació mai pot ser unilateral. Al contrari, ha de respectar el quòrum necessari de la Junta de Propietarisla legislació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

Evitar un robatori a casa teva és una tasca seriosa. Des de Finques Feliu t'ajudem a afrontar-la perquè treballem a favor teu.